Fotograf Ondra Budka -

  • svatby
  • exteriér
  • ateliér
  • business

Obchodní podmínky

Vážení klienti, věnujte prosím pár minut k přečteni mých obchodních podmínek. Objednáním se na mé focení stvrzujete, že jste se s nimi seznámili.

Fotograf: Ondřej Budka
IČO: 07224532
Místo podnikání: Brandtova 3273/26, Ústí nad Labem, 400 11

Kontaktní údaje:
Telefon: +420 724 620 692
e-mail: info@ondrabudka.cz

Svatební focení
OBJEDNÁNÍ SE K FOTOGRAFOVÁNÍ

Pro objednání se k fotografování využijte prosím můj objednávkový formulář v záložce Kontakt. Samozřejmě mne můžete kontaktovat ohledně focení i jinou formou komunikace (telefonicky, e-mailem či přes sociální sítě). Po domluvě Vás vždy odkáži na objednávkový formulář.
Závazná rezervace (daný termín již nebude v nabídce) termínu svatebního fotografování je platná tehdy, když je zaplacen rezervační poplatek (viz. ceník svatebního fotografování).
Klient svou objednávkou stvrzuje, že se s těmito obchodními podmínkami seznámil a že s nimi souhlasí.
Klient bere na vědomí, že fotografické služby jsou svou povahou uměleckým výkonem, který není možné vyžadovat či nárokovat.
Fotograf je oprávněn zakázku odmítnout, pokud se objednávka zákazníka či jeho požadavky výrazně odchylují od uměleckého cítění fotografa, případně způsob práce fotografa a zpracování fotografií nemůže naplnit očekávání zákazníka.
Fotograf je oprávněn odmítnout zakázku, která by byla v rozporu s jeho etikou morálkou či uměleckým cítěním.

FOTOGRAFOVÁNÍ

Doba fotografování závisí na zvoleném fotografickém balíčku, dle ceníku.
Před započetím práce je klient povinen fotografa upozornit na případná zdravotní omezení a zejména pak v případě aranžovaných fotografií předem sám zvážit, zda je dostatečně zdravotně schopen toto zvládnout a realizovat.
V případě fotografování dětí nese za dítě jeho zákonný zástupce odpovědnost, je povinen na něj dohlížet, upozornit fotografa na případná zdravotní či tělesná omezení a obecně dbát zvýšené opatrnosti. Zejména v případě aranžovaných fotografií, kdy je nutno dítě umístit do určité požadované polohy je zákonný zástupce dítěte povinen dbát bezpečnosti dítěte a případně fotografa neprodleně upozornit na nevhodnost pokynů či případná omezení. Zákonný zástupce dítěte je povinen dbát zvýšené pozornosti a po celou dobu za dítě a jeho bezpečnost odpovídá.
Vznikne-li během celého průběhu fotografování škoda na fotografické výbavě fotografa způsobená klientem nebo kterýmkoli jiným členem ze strany klienta přítomným na fotografování, je klient povinen uhradit vzniklou škodu v plném rozsahu.

UHRAZENÍ FOTOGRAFOVÁNÍ

Rezervační poplatek je možné uhradit na předsvatební schůzce v hotovosti, nebo kdykoliv platbou na účet (údaje pro platbu naleznete na obdržené faktuře).
Zbývající částku lze uhradit v den svatby v hotovosti, nebo opět platbou na účet před/po uskutečnění svatebního focení, vždy záleží na domluvě.
Pokud jsou požadovány nadstandardní služby, jako např. služby vizážisty, pak tyto budou rovněž účtovány zvlášť dle konkrétní zakázky.
Náklady související se speciálními požadavky klienta (např. speciální rekvizity, kostýmy apod.), včetně případného cestovného, je klient povinen uhradit v plné výši.
Kompletní soubor fotografií odevzdám až po uhrazení celé částky Vámi zvoleného svatebního balíčku.

VÝBĚR A ZPRACOVÁNÍ FOTOGRAFIÍ

Fotografie k úpravě vybírá fotograf a jejich počet není pevně daný, minimální počet hotových fotografií k odevzdání závisí na výběru svatebního balíčku.
Na fotografiích je prováděna základní úprava (ořez, vyvážení bílé, tonalita, doostření apod.) Fotografie z aranžovaného focení novomanželů mohou obsahovat pokročilou retuš v případě nutnosti nebo po domluvě.

PŘEDÁNÍ ZPRACOVANÝCH FOTOGRAFIÍ

Doba dodání zpracované běžné zakázky je zpravidla 4-6 týdnů (v závislosti na mé aktuální vytíženosti) od svatby.
Fotografie zasílám elektronicky ve dvou verzích, jednou v plném rozlišení pouze pro tisk, druhou ve zmenšené verzi, pro vkládání na web (Facebook, Instagram apod.) – prosím o dodržování tohoto způsobu použití fotografií.
V případě zvolení balíčku “Chceme celý den” jsou fotografie předávány v dřevěné svatební krabičce s USB flash diskem a 10ks vytištěných fotografií v rozměru 10x15cm.
Fotografie jsou odevzdávány pouze ve finální upravené verzi a to v jpg formátu. RAW soubory, jiné formáty a rovněž neupravené fotografie neposkytuji, bez vyjímky.
Hotové a odevzdané fotografie jsou prezentovány u mě na webu a sociálních sítích pouze s Vaším souhlasem. Bez něj je nikde nezveřejňuji. Vašeho souhlasu si moc Vážím a jsem rád, když mi jej poskytnete, protože díky tomu je mohu ukázat ostatním.

REKLAMACE

Vlastní vzhled není důvodem reklamace.
Důvodem reklamace rovněž není vlastní fotografický styl fotografa a autorské pojetí fotografie. Estetický rozměr fotografií je čistě subjektivní a není možné na základě tohoto zhotovené dílo reklamovat.
Důvodem reklamace také není rozdílné vnímání barevnosti fotek či představa zpracování fotek dle zákazníka, které je zcela odlišné od stylu fotografa.
Pokud je využito služeb vizážisty nebo kadeřníka, je nutné tyto služby reklamovat ihned před započetím fotografování.
Důvodem pro reklamaci rovněž nejsou skutečnosti, jež plynou ze specifik použitých technologií.
Klient je také srozuměn se skutečností, že výsledné poskytnuté služby jsou charakteristické odrazem reality skrze elektronická zařízení, reflektující osobitý vzhled věcí, krajiny a lidí.
Reklamace musí být učiněna písemně, nejpozději do 30 kalendářních dní ode dne převzetí díla.

ARCHIVACE

Předané hotové fotografie zálohuji minimálně půl roku od předání. Kdyby se Vám s fotografiemi něco stalo, je možné si je během této doby u mě zpětně vyžádat. Doporučuji si ovšem udělat svoji zálohu fotografií.

ZRUŠENÍ REZERVACE

Klient i fotograf mají právo na zrušení rezervace pokud jedna nebo druhá strana nedodrží/poruší dohodnuté podmínky. Vzhledem ke skutečnosti, že fotograf již rezervovaný termín nenabízí dalším klientům, je rezervační poplatek nevratný. Pokud nastane nepředvídatelná životní situace, kdy je klient nucen svatbu zrušit/přeložit (úraz, dlouhodobá nemoc apod.), fotograf klientovi umožní rezervovat si náhradní termín nebo využít jiný druh fotografování (rodinné, těhotenské apod.). Pokud se fotografovi/klientovi podaří najít jiného zájemce o rezervaci na daný termín, je rezervační poplatek vratný v plné výši.

Fotografování v ateliéru
OBJEDNÁNÍ SE K FOTOGRAFOVÁNÍ

Pro objednání se k fotografování využijte prosím můj objednávkový formulář v záložce Kontakt. Samozřejmě mne můžete kontaktovat ohledně focení i jinou formou komunikace (telefonicky, e-mailem či přes sociální sítě). Po domluvě Vás vždy odkáži na objednávkový formulář.
Objednání fotografování je platné tehdy, když si domluvíme přesné datum, místo a čas.
Klient svou objednávkou stvrzuje, že se s těmito obchodními podmínkami seznámil a že s nimi souhlasí.
Klient bere na vědomí, že fotografické služby jsou svou povahou uměleckým výkonem, který není možné vyžadovat či nárokovat.
Fotograf je oprávněn zakázku odmítnout, pokud se objednávka zákazníka či jeho požadavky výrazně odchyluje od uměleckého cítění fotografa, případně způsob práce fotografa a zpracování fotografií nemůže naplnit očekávání zákazníka.
Fotograf je oprávněn odmítnout zakázku, která by byla v rozporu s jeho etikou morálkou či uměleckým cítěním.

FOTOGRAFOVÁNÍ

Na fotografování se stačí dostavit do ateliéru pár minut před sjednanou dobou fotografování.
Pozdní příchod klienta není důvodem k prodloužení časového harmonogramu fotografování.
V případě opoždění příjezdu na fotografování ze strany klienta o více než 15 minut bez omluvy, si vyhrazuji právo fotografování zrušit, nebo navýšit cenu za započatou hodinu čekání o 500 kč.
V případě opoždění příjezdu na fotografování z mé strany bez předchozí omluvy poskytnu za každých 15 minut čekání 1 fotografii navíc, nad rámec balíčku.
Doba fotografování závisí na zvoleném fotografickém balíčku, dle ceníku. V případě, že se klient rozhodne fotografování zkrátit, na ceně smluveného balíčku to nic nemění.
Pokud se v průběhu fotografování nepodaří ve vyhrazeném čase nafotit dostatečný počet kvalitních fotografií z důvodu nespolupráce některých účastníků či členů rodiny, nelze to být přičítáno na vrub fotografa a nelze tak vymáhat poskytnutí více náhledů či snížení finančního ohodnocení zakázky.
Před započetím práce je klient povinen fotografa upozornit na případná zdravotní omezení a zejména pak v případě aranžovaných fotografií předem sám zvážit, zda je dostatečně zdravotně schopen toto zvládnout a realizovat.
V případě fotografování dětí nese za dítě jeho zákonný zástupce odpovědnost, je povinen na něj dohlížet, upozornit fotografa na případná zdravotní či tělesná omezení a obecně dbát zvýšené opatrnosti. Zejména v případě aranžovaných fotografií, kdy je nutno dítě umístit do určité požadované polohy je zákonný zástupce dítěte povinen dbát bezpečnosti dítěte a případně fotografa neprodleně upozornit na nevhodnost pokynů či případná omezení. Zákonný zástupce dítěte je povinen dbát zvýšené pozornosti a po celou dobu za dítě a jeho bezpečnost odpovídá.
Vznikne-li během celého průběhu fotografování škoda na fotografické výbavě fotografa způsobená klientem nebo kterýmkoli jiným členem ze strany klienta přítomným na fotografování, je klient povinen uhradit vzniklou škodu v plném rozsahu.

UHRAZENÍ FOTOGRAFOVÁNÍ

Platba vybraného balíčku proběhne po dokončení fotografování a to v hotovosti (prosím, je-li to možné připravte si přesnou částku).
Nadstandardní úpravy fotografií a retuše jsou účtovány zvlášť.
Pokud jsou požadovány nadstandardní služby, jako např. služby vizážisty, pak tyto budou rovněž účtovány zvlášť dle konkrétní zakázky.
Náklady související se speciálními požadavky klienta (např. speciální rekvizity, kostýmy apod.), včetně případného cestovného, je klient povinen uhradit v plné výši.
V případě vybrání dalších fotografií, nad rámec zvoleného balíčku, klient hradí cenu těchto fotografií dodatečně dle platného ceníku (je možnost zvolit platbu převodem na bankovní účet – kontaktní údaje k platbě naleznete na zaslané faktuře). Kompletní soubor fotografií odevzdám až po uhrazení částky za dodatečné fotografie.

VÝBĚR A ZPRACOVÁNÍ FOTOGRAFIÍ

Klient obdrží hypertextový odkaz (s heslem) na soukromou galerii s náhledy do 3 – 5 dní od fotografování.
Náhledy fotografií vybírám výhradně já a jejich počet není pevně daný, nicméně vždy bude zaručeně dost fotografií pro Váš výběr.
Náhledové fotografie jsou opatřeny vodoznakem a jsou komprimované (výsledné fotografie se mohou výrazně lišit – dle požadavků a typu focení).
Dle autorského zákona č. 121/2000 sb. není bez souhlasu fotografa jako autora daného díla dovoleno tyto náhledy kdekoli zveřejňovat a ani je dále upravovat (jsou ve vlastnictví fotografa a určeny výhradně pro výběr k retuši). Zaslané náhledy fotografií není dovoleno jakkoliv upravovat a veřejně prezentovat a slouží pouze pro klientovu osobní potřebu a k následnému výběru fotografií, které bude klient požadovat upravit.
Po odevzdání hotových fotografií bude Vaše daná soukromá galerie s náhledovými fotografiemi smazána.

PŘEDÁNÍ ZPRACOVANÝCH FOTOGRAFIÍ

Doba dodání zpracované běžné zakázky je zpravidla 2 – 3 týdny (v závislosti na mé aktuální vytíženosti) od provedení výběru klienta fotografií k úpravě.
Fotografie zasílám elektronicky ve dvou verzích, jednou v plném rozlišení pouze pro tisk, druhou ve zmenšené verzi, pro vkládání na web (Facebook, Instagram apod.) – prosím o dodržování tohoto způsobu použití fotografií.
Fotografie jsou odevzdávány pouze ve finální upravené verzi a to v jpg formátu. RAW soubory, jiné formáty a rovněž neupravené fotografie neposkytuji, bez vyjímky.
V případě opožděného výběru z náhledů ze strany klienta (2 měsíce a déle) závisí doba zpracování na mé aktuální vytíženosti.
Hotové a odevzdané fotografie jsou prezentovány u mě na webu a sociálních sítích pouze s Vaším souhlasem. Bez něj je nikde nezveřejňuji. Vašeho souhlasu si moc Vážím a jsem rád, když mi jej poskytnete, protože díky tomu je mohu ukázat ostatním.

REKLAMACE

Vlastní vzhled není důvodem reklamace.
Důvodem reklamace rovněž není vlastní fotografický styl fotografa a autorské pojetí fotografie. Estetický rozměr fotografií je čistě subjektivní a není možné na základě tohoto zhotovené dílo reklamovat.
Důvodem reklamace také není rozdílné vnímání barevnosti fotek či představa zpracování fotek dle zákazníka, které je zcela odlišné od stylu fotografa.
Pokud je využito služeb vizážisty nebo kadeřníka, je nutné tyto služby reklamovat ihned před započetím fotografování.
Důvodem pro reklamaci rovněž nejsou skutečnosti, jež plynou ze specifik použitých technologií.
Klient je také srozuměn se skutečností, že výsledné poskytnuté služby jsou charakteristické odrazem reality skrze elektronická zařízení, reflektující osobitý vzhled věcí, krajiny a lidí.
Reklamace musí být učiněna písemně, nejpozději do 30 kalendářních dní ode dne převzetí díla.

ARCHIVACE

Předané hotové fotografie zálohuji minimálně půl roku od předání. Kdyby se Vám s fotografiemi něco stalo, je možné si je během této doby u mě zpětně vyžádat. Doporučuji si ovšem udělat svoji zálohu fotografií.

Fotografování v exteriéru
OBJEDNÁNÍ SE K FOTOGRAFOVÁNÍ

Pro objednání se k fotografování využijte prosím můj objednávkový formulář v záložce Kontakt. Samozřejmě mne můžete kontaktovat ohledně focení i jinou formou komunikace (telefonicky, e-mailem či přes sociální sítě). Po domluvě Vás vždy odkáži na objednávkový formulář.
Objednání fotografování je platné tehdy, když si domluvíme přesné datum, místo a čas.
Klient svou objednávkou stvrzuje, že se s těmito obchodními podmínkami seznámil a že s nimi souhlasí.
Klient bere na vědomí, že fotografické služby jsou svou povahou uměleckým výkonem, který není možné vyžadovat či nárokovat.
Fotograf je oprávněn zakázku odmítnout, pokud se objednávka zákazníka či jeho požadavky výrazně odchyluje od uměleckého cítění fotografa, případně způsob práce fotografa a zpracování fotografií nemůže naplnit očekávání zákazníka.
Fotograf je oprávněn odmítnout zakázku, která by byla v rozporu s jeho etikou morálkou či uměleckým cítěním.

FOTOGRAFOVÁNÍ

Na fotografování se stačí dostavit na domluvené místo pár minut před sjednanou dobou fotografování.
Pozdní příchod klienta není důvodem k prodloužení časového harmonogramu fotografování.
V případě opoždění příjezdu na fotografování ze strany klienta o více než 15 minut bez omluvy, si vyhrazuji právo fotografování zrušit, nebo navýšit cenu za započatou hodinu čekání o 500 kč.
V případě opoždění příjezdu na fotografování z mé strany bez předchozí omluvy poskytnu za každých 15 minut čekání 1 fotografii navíc, nad rámec balíčku.
Doba fotografování závisí na zvoleném fotografickém balíčku, dle ceníku. V případě, že se klient rozhodne fotografování zkrátit, na ceně smluveného balíčku to nic nemění.
Pokud se v průběhu fotografování nepodaří ve vyhrazeném čase nafotit dostatečný počet kvalitních fotografií z důvodu nespolupráce některých účastníků či členů rodiny, nelze to být přičítáno na vrub fotografa a nelze tak vymáhat poskytnutí více náhledů či snížení finančního ohodnocení zakázky.
Před započetím práce je klient povinen fotografa upozornit na případná zdravotní omezení a zejména pak v případě aranžovaných fotografií předem sám zvážit, zda je dostatečně zdravotně schopen toto zvládnout a realizovat.
V případě fotografování dětí nese za dítě jeho zákonný zástupce odpovědnost, je povinen na něj dohlížet, upozornit fotografa na případná zdravotní či tělesná omezení a obecně dbát zvýšené opatrnosti. Zejména v případě aranžovaných fotografií, kdy je nutno dítě umístit do určité požadované polohy je zákonný zástupce dítěte povinen dbát bezpečnosti dítěte a případně fotografa neprodleně upozornit na nevhodnost pokynů či případná omezení. Zákonný zástupce dítěte je povinen dbát zvýšené pozornosti a po celou dobu za dítě a jeho bezpečnost odpovídá.
Vznikne-li během celého průběhu fotografování škoda na fotografické výbavě fotografa způsobená klientem nebo kterýmkoli jiným členem ze strany klienta přítomným na fotografování, je klient povinen uhradit vzniklou škodu v plném rozsahu.

UHRAZENÍ FOTOGRAFOVÁNÍ

Platba vybraného balíčku proběhne po dokončení fotografování a to v hotovosti (prosím, je-li to možné připravte si přesnou částku).
Nadstandardní úpravy fotografií a retuše jsou účtovány zvlášť.
Pokud jsou požadovány nadstandardní služby, jako např. služby vizážisty, pak tyto budou rovněž účtovány zvlášť dle konkrétní zakázky.
Náklady související se speciálními požadavky klienta (např. speciální rekvizity, kostýmy apod.), včetně případného cestovného, je klient povinen uhradit v plné výši.
V případě vybrání dalších fotografií, nad rámec zvoleného balíčku, klient hradí cenu těchto fotografií dodatečně dle platného ceníku (je možnost zvolit platbu převodem na bankovní účet – kontaktní údaje k platbě naleznete na zaslané faktuře). Kompletní soubor fotografií odevzdám až po uhrazení částky za dodatečné fotografie.

VÝBĚR A ZPRACOVÁNÍ FOTOGRAFIÍ

Klient obdrží hypertextový odkaz (s heslem) na soukromou galerii s náhledy do 3 – 5 dní od fotografování.
Náhledy fotografií vybírám výhradně já a jejich počet není pevně daný, nicméně vždy bude zaručeně dost fotografií pro Váš výběr.
Náhledové fotografie jsou opatřeny vodoznakem a jsou komprimované (výsledné fotografie se mohou výrazně lišit – dle požadavků a typu focení).
Dle autorského zákona č. 121/2000 sb. není bez souhlasu fotografa jako autora daného díla dovoleno tyto náhledy kdekoli zveřejňovat a ani je dále upravovat (jsou ve vlastnictví fotografa a určeny výhradně pro výběr k retuši). Zaslané náhledy fotografií není dovoleno jakkoliv upravovat a veřejně prezentovat a slouží pouze pro klientovu osobní potřebu a k následnému výběru fotografií, které bude klient požadovat upravit.
Po odevzdání hotových fotografií bude Vaše daná soukromá galerie s náhledovými fotografiemi smazána.

PŘEDÁNÍ ZPRACOVANÝCH FOTOGRAFIÍ

Doba dodání zpracované běžné zakázky je zpravidla 2 – 3 týdny (v závislosti na mé aktuální vytíženosti) od provedení výběru klienta fotografií k úpravě.
Fotografie zasílám elektronicky ve dvou verzích, jednou v plném rozlišení pouze pro tisk, druhou ve zmenšené verzi, pro vkládání na web (Facebook, Instagram apod.) – prosím o dodržování tohoto způsobu použití fotografií.
Fotografie jsou odevzdávány pouze ve finální upravené verzi a to v jpg formátu. RAW soubory, jiné formáty a rovněž neupravené fotografie neposkytuji, bez vyjímky.
V případě opožděného výběru z náhledů ze strany klienta (2 měsíce a déle) závisí doba zpracování na mé aktuální vytíženosti.
Hotové a odevzdané fotografie jsou prezentovány u mě na webu a sociálních sítích pouze s Vaším souhlasem. Bez něj je nikde nezveřejňuji. Vašeho souhlasu si moc Vážím a jsem rád, když mi jej poskytnete, protože díky tomu je mohu ukázat ostatním.

REKLAMACE

Vlastní vzhled není důvodem reklamace.
Důvodem reklamace rovněž není vlastní fotografický styl fotografa a autorské pojetí fotografie. Estetický rozměr fotografií je čistě subjektivní a není možné na základě tohoto zhotovené dílo reklamovat.
Důvodem reklamace také není rozdílné vnímání barevnosti fotek či představa zpracování fotek dle zákazníka, které je zcela odlišné od stylu fotografa.
Pokud je využito služeb vizážisty nebo kadeřníka, je nutné tyto služby reklamovat ihned před započetím fotografování.
Důvodem pro reklamaci rovněž nejsou skutečnosti, jež plynou ze specifik použitých technologií.
Klient je také srozuměn se skutečností, že výsledné poskytnuté služby jsou charakteristické odrazem reality skrze elektronická zařízení, reflektující osobitý vzhled věcí, krajiny a lidí.
Reklamace musí být učiněna písemně, nejpozději do 30 kalendářních dní ode dne převzetí díla.

ARCHIVACE

Předané hotové fotografie zálohuji minimálně půl roku od předání. Kdyby se Vám s fotografiemi něco stalo, je možné si je během této doby u mě zpětně vyžádat. Doporučuji si ovšem udělat svoji zálohu fotografií.

Content is protected. Right-click function is disabled.